Vi er fem ambitiøse
erhvervsskoler, der…

  • brænder for at lave de bedste merkantile uddannelser til dagens og morgendagens merkantile arbejdsmarked
  • tror på, at når vi løfter i flok, når vi mere end hver for sig

Derfor er vi gået sammen om projekt Merkantil dannelse i et STEM -perspektiv. Vores mål er, at​:

  • flere vælger en merkantil uddannelse: Flere unge skal få øje på, at en topmoderne uddannelse indenfor kontor, detail eller handel skaber afsættet for et godt arbejdsliv og gode karrieremuligheder.
  • styrke elevernes STEM-kompetencer og matche virksomhedernes behov for STEM-kompetencer: Dagens og morgendagens merkantile arbejdsmarked kalder på STEM-kompetente medarbejdere. Det skal vores merkantile uddannelser levere på.

Projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv er paraply for otte hovedaktiviteter. De bliver løbende omsat til konkrete projekter. Projekter der skal gøre det endnu mere attraktivt først at gennemføre et grundforløb EUD Business eller EUX Business og senere en handels-, kontor- eller detailuddannelse. Projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv har fokus på at udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan. Det gælder både den talentfulde elev og eleven, der har brug for en lidt længere startbane.

Praksisnær undervisning, virksomhedsnære aktiviteter, hands on, verdensmål, bæredygtighed og STEM-kompetencer og ikke mindst den positive fortælling om de merkantile uddannelser, er centrale guidelines i projekterne.

​Projekt Merkantil Dannelse i et STEM perspektiv er støttet af midler fra Den Europæiske Socialfond, Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland og Region Syddanmark.​

Campus VejleIBCTradiumTietgen og Viden Djurs er de fem skoler i samarbejdet.